Over ons

Om de beste zorg te bieden wordt er binnen Huidtherapie Twente uitsluitend gewerkt met geavanceerde behandelapparatuur en therapeutische producten. De kwaliteit wordt gewaarborgd doordat de huidtherapeutes zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten en geregistreerd staat in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Aan scholing stellen zowel wij als het Kwaliteitsregister Paramedici hoge eisen. Wij volgen de ontwikkelingen in onze sector op de voet door het bijwonen van congressen, cursussen en nascholingsdagen. Het bewaken en verbeteren van onze zorgverlening is bovendien een vanzelfsprekend onderdeel van ons dagelijks werk. Wij vragen patiënten dan ook geregeld naar hun ervaringen met de door ons geleverde zorg.

Onze huidtherapeuten hebben de 4-jarige HBO-opleiding Huidtherapie gevolgd aan de Hogeschool Utrecht en zijn aangesloten bij:
– Nederlandse Vereniging voor Huidtherapeuten,
– Kwaliteitsregister Paramedici,
– Kwaliteitskring Huidtherapeuten Oost-Nederland

De titel huidtherapeut is een beschermde titel, vastgelegd in de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG, artikel 34).

Wij streven binnen Huidtherapie Twente naar een laagdrempelige en persoonlijke benadering. Ons slogan is niet voor niets ‘uw huid in goede handen’, dit is voor ons een belangrijk uitgangspunt.

Tijdens het intakegesprek brengen wij uw vragen, wensen en algehele gezondheid in kaart. Uw huid wordt nader onderzocht en u krijgt informatie over de diverse behandelmogelijkheden en tarieven. Indien behandeling mogelijk blijkt stelt de huidtherapeut samen met u een persoonlijk behandelplan op en afhankelijk van de voorgestelde therapie zal er een testbehandeling plaatsvinden.

Wanneer u besluit met de behandeling te willen starten, verleent u door middel van een behandelovereenkomst toestemming aan de huidtherapeut. Doorgaans wordt deze toestemming schriftelijk bevestigd.

U kunt zowel op eigen initiatief als op verwijzing van uw huisarts of specialist telefonisch of per email een afspraak bij ons maken. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 053-4872224 / 0541-760023. Wanneer wij uw oproep niet beantwoorden, kunt u uw naam, telefoonnummer en boodschap inspreken. Op werkdagen bellen wij u dezelfde dag terug. Normaal gesproken zijn wij maandag tot vrijdag van 08:30-16.30 uur telefonisch te bereiken.

Aan een intake zijn in onze praktijk geen kosten verbonden.

De nota van de behandeling(-en) dient u eerst zelf contant of per pin te voldoen direct na de behandeling. Vervolgens kunt u deze indienen bij uw zorgverzekering om voor vergoeding in aanmerking te komen. De vergoedingen voor behandelingen door een huidtherapeut verschillen sterk. Zorgverzekeraars erkennen het belang van  huidtherapie. Behandeling door en advies van de huidtherapeut(e) wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed via een aanvullende verzekering. Informeer van te voren bij uw verzekering of u voor een vergoeding in aanmerking komt.

De behandelingen welke onder oedeemtherapie vallen worden, indien mogelijk, rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Ondanks dat wij ons uiterste best doen om u een optimale behandeling te geven kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Wij vertrouwen er op dat u een eventuele klacht met ons bespreekbaar maakt, zodat er gezamenlijk tot een oplossing kan worden gekomen. Mocht dit niet lukken dan kunt u zich wenden tot het kwaliteitsregister Paramedici. De beroepsvereniging voor Huidtherapeuten (NVH) is hierbij aangesloten.

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen dient u dit tenminste 24 uur van de tevoren bij ons te melden. U kunt dit ook altijd op het antwoordapparaat inspreken. Indien u uw afspraak niet binnen 24 uur afmeldt en/of wijzigt zijn wij genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen. U ontvangt daarvoor een rekening via de post of per mail. Deze rekening kunt u niet bij uw zorgverzekeraar indienen.