Vergoedingen

De vergoedingen voor behandelingen door een huidtherapeut verschillen sterk. Zorgverzekeraars erkennen het belang van de huidtherapie. Behandeling door en advies van de huidtherapeut(e) wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed via een aanvullende verzekering. Informeert U van te voren bij Uw verzekering of U voor een vergoeding in aanmerking komt.

De huidtherapeut

Een huidtherapeut is een paramedisch hulpverlener, gespecialiseerd in het aanvullend behandelen van vrijwel alle denkbare vormen van huidproblematiek. U kunt ofwel zelf een (vrijblijvende) afspraak maken of u laten doorverwijzen door uw huisarts of specialist waarmee we veelal nauw samenwerken.

Direct toegankelijkheid

Door ’Directe Toegankelijkheid Huidtherapie’ heeft u niet langer een verwijzing van de (huis)arts of specialist nodig als u naar de huidtherapeut wilt. Dankzij het besluit ’Directe Toegankelijkheid Huidtherapie’ van de minister van Volksgezondheid zijn bijna alle paramedische beroepen per 1 januari 2011 direct toegankelijk geworden.
Huid therapeuten zijn voortaan bevoegd om patiënten in behandeling te nemen zonder verwijzing van een arts of specialist. Natuurlijk mag u ook met verwijzing een afspraak maken bij de huidtherapeut.
Wanneer u vragen heeft over uw huid, dan kunt u nu direct naar de huidtherapeut, zonder verwijzing.

BIG registratie

Bij registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici wordt gecontroleerd of de beroepsbeoefenaar voldoet aan de opleidingseisen die beschreven staan in artikel 34 van wet BIG. Bij de registratie onderschrijft de beroepsbeoefenaar de beroepscode die door de desbetreffende beroepsvereniging is vastgesteld. Om ingeschreven te kunnen blijven in het kwaliteitsregister dient de huidtherapeut iedere vijf jaar te voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn vastgesteld door de beroepsgroep. Huidtherapie Twente is BIG geregistreerd en voldoet daarmee aan alle eisen.

Klachtenregeling

Ondanks dat wij ons uiterste best doen om u een optimale behandeling te geven kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Ik verwacht dat u deze klacht met ons bespreekbaar maakt zodat gezamenlijk tot een oplossing kan worden gekomen. Mocht dit niet lukken dan kan u zich wenden tot de Klachten Commissie Paramedici Eerstelijn (KCP). De beroepsvereniging voor Huidtherapeuten (NVH) is hierbij aangesloten.

Als u een afspraak niet kunt nakomen

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen dient u dit tenminste 24 uur van de tevoren te melden, u kunt dit ook altijd op het antwoordapparaat inspreken. Indien u een afspraak niet binnen 24 uur afmeldt zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. U ontvangt deze rekening via de post. Deze rekening kunt u niet bij de zorgverzekeraar indienen.